कारखाना भ्रमण

हाम्रा उपकरणहरू

उपकरण

200T क्यालिब्रेट परीक्षण वजन

उपकरण

500T सीएनसी झुकाउने मेसिन

उपकरण

स्वचालित वेल्डिङ मेसिन

उपकरण

नयाँ प्रकारको प्लेट काट्ने मेसिन

उपकरण

चित्रकारी गोदाम

उपकरण

प्रि-आर्क मेसिन

हाम्रो कार्यशाला

कार्यशाला

30000m² कार्यशाला

कार्यशाला

झुकाउने मेसिन

कार्यशाला

क्यालिब्रेसन र परीक्षण

कार्यशाला

कम्पनी गेट

कार्यशाला

समाप्त उत्पादन गोदाम

कार्यशाला

वेल्डिङ